"unpleasant thing" — Słownik kolokacji angielskich

unpleasant thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieprzyjemna rzecz
  1. unpleasant przymiotnik + thing rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some very unpleasant things had happened to him in there.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo