"unit" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

unit rzeczownik

rzeczownik + unit
Kolokacji: 423
housing unit • Army unit • care unit • police unit • combat unit • family unit • artillery unit • militia unit • production unit • control unit • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
2. Army unit = Jednostka wojskowa Army unit
3. care unit = jednostka opieki care unit
  • The area around is also marked by a number of medical care units.
  • I didn't want to work in the intensive care unit.
  • He was in the intensive care unit of a Washington hospital today.
  • I'd like him kept in the intensive care unit for a week or so.
  • In the intensive care unit, his family was not allowed to see him for three hours.
  • But this year, the center's intensive care unit is nearly full.
  • He was said by police officials to be under treatment in the intensive care unit of a local hospital.
  • She stopped at the hospital on her way and went to the intensive care unit.
  • This is done in an intensive care unit of a hospital.
  • They might have been waiting in an intensive care unit.
4. business unit = jednostka organizacyjna business unit
6. combat unit = jednostka bojowa combat unit
7. family unit = komórka rodzinna family unit
8. artillery unit = oddział artylerii artillery unit
9. militia unit = jednostka milicji militia unit
10. production unit = brygada produkcyjna, jednostka produkcyjna production unit
11. control unit = mechanizm kontrolny control unit
13. guard unit = jednostka strażnika guard unit
14. storage unit = szafka, półka storage unit
15. processing unit = jednostka przetwórcza processing unit
16. elite unit = elitarna jednostka elite unit
17. research unit = jednostka badawcza research unit
18. condominium unit = mieszkanie z prawem własności condominium unit
21. support unit = wsparcie jednostka support unit
22. fighter unit = jednostka lotnictwa myśliwskiego, jednostka myśliwska fighter unit
23. power unit = blok energetyczny power unit
25. training unit = jednostka szkoleniowa training unit
26. government unit = jednostka rządowa government unit
27. unit of Company = oddział Spółki unit of Company
28. Air Force Combat Unit = Jednostka wojskowa bojowa Air Force Combat Unit
30. Victims Unit = Ofiary Jednostka Victims Unit
31. enemy unit = jednostka nieprzyjacielska enemy unit
33. diesel unit = jednostka diesla diesel unit
34. air unit = jednostka powietrzna, jednostka lotnictwa air unit
35. security unit = jednostka związana z bezpieczeństwem security unit
37. unit of the News Corporation = jednostka Wiadomości Spółka unit of the News Corporation
39. apartment unit = jednostka mieszkania apartment unit
40. base unit = jednostka podstawowa base unit
41. crime unit = jednostka kryminalna crime unit
42. cavalry unit = jednostka kawaleryjska cavalry unit
44. U.S. unit = USA jednostka U.S. unit
45. Navy unit = Jednostka marynarki wojennej Navy unit
48. unit of house hold = jednostka uścisku domu unit of house hold
49. commando unit = jednostka do zadań specjalnych commando unit
50. volunteer unit = jednostka ochotnicza volunteer unit
51. ground unit = jednostka ziemi ground unit
53. dwelling unit = jednostka mieszkania dwelling unit
54. tank unit = jednostka pancerna tank unit
55. work unit = jednostka energii, jednostka pracy work unit
56. health unit = jednostka zdrowotna health unit
57. unit of time = jednostka czasu unit of time
58. bargaining unit = grupa pracowników reprezentowana przez związek zawodowy podczas negocjacji zbiorowych bargaining unit
59. Class unit = Jednostka klasy Class unit
60. hospital unit = jednostka szpitalna hospital unit
61. guerrilla unit = oddział partyzantów guerrilla unit
62. radar unit = jednostka radarowa radar unit
63. Corps unit = Korporacje jednostka Corps unit
64. refrigeration unit = jednostka chłodnicza refrigeration unit
65. tail unit = część tylna tail unit
66. host unit = jednostka żywiąca host unit
67. state unit = jednostka państwowa state unit
68. drive unit = zespół napędowy drive unit
69. propulsion unit = jednostka napędu propulsion unit
70. BBC Natural History Unit = Historia naturalna BBC Jednostka BBC Natural History Unit
71. wall unit = meblościanka wall unit
72. GPS unit = GPS jednostka GPS unit
73. maintenance unit = zestaw do konserwacji maintenance unit
74. banking unit = jednostka bankowa banking unit
75. heating unit = element grzewczy, urządzenie grzewcze heating unit
unit + rzeczownik
Kolokacji: 64
Unit Citation • Presidential Unit Citation • unit sales • unit area • unit cost • unit commander • unit volume • unit insignia • unit owner • ...
unit + czasownik
Kolokacji: 192
unit operates • unit consists • unit includes • unit uses • unit moves • unit begins • unit takes • unit comes • unit receives • unit fights • ...
czasownik + unit
Kolokacji: 155
unit stationed • unit called • include units • buy units • unit known • join units • contain several housing units • assign to units • ...
przymiotnik + unit
Kolokacji: 381
military unit • administrative unit • single unit • basic unit • separate unit • residential unit • operational unit • mobile unit • ...
przyimek + unit
Kolokacji: 24
per unit • between units • into units • over several units • about several units • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.