"undergo" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

undergo czasownik

undergo + rzeczownik
Kolokacji: 152
undergo surgery • undergo changes • undergo treatment • undergo training • undergo restoration • undergo tests • undergo repairs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
3. undergo treatment = być poddanym leczeniu, leczyć się undergo treatment
9. undergo testing = przejdź testowanie undergo testing
10. undergo trials = przechodź próby undergo trials
11. undergo therapy = przejdź terapię undergo therapy
15. undergo chemotherapy = przejdź chemioterapię undergo chemotherapy
19. undergo alterations = przechodzić zmiany, być poddanym przeróbce undergo alterations
21. undergo rehabilitation = przejdź rehabilitację undergo rehabilitation
29. undergo a series = przejdź serię undergo a series
33. undergo a refit = przejdź zmianę wyposażenia undergo a refit
35. undergo counseling = przejdź doradztwo undergo counseling
37. undergo growth = przejdź wzrost undergo growth
38. undergo maintenance = przejdź utrzymanie undergo maintenance
41. undergo restoration work = przejdź pracę restauracyjną undergo restoration work
42. undergo scrutiny = przejdź analizę undergo scrutiny
43. undergo several hours = przejdź kilka godzin undergo several hours
44. undergo modernization = przejdź modernizację undergo modernization
45. undergo a programme = przejdź program undergo a programme
47. undergo a number = przejdź liczbę undergo a number
czasownik + undergo
Kolokacji: 3
required to undergo • forced to undergo • begin undergoing
undergo + przyimek
Kolokacji: 24
undergo during • undergone since • undergo by • undergo after • undergone over • ...
undergo + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
later undergo • successfully undergo • eventually undergo • voluntarily undergo • undergo further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.