KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"trick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trick rzeczownik

rzeczownik + trick
Kolokacji: 26
hat trick • card trick • trump trick • club trick • parlor trick • ...
trick + rzeczownik
Kolokacji: 10
trick question • trick play • trick shot • trick pony • trick photography • ...
trick + czasownik
Kolokacji: 20
trick works • trick makes • trick gets • trick plays • trick says • ...
czasownik + trick
Kolokacji: 31
play tricks • perform tricks • learn tricks • use tricks • take several tricks • win the trick • make several tricks • lose several tricks • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
3. learn tricks = naucz się podstępów learn tricks
4. use tricks = podstępy wykorzystania use tricks
5. take several tricks = weź kilka podstępów take several tricks
7. make several tricks = marki kilka podstępów make several tricks
8. lose several tricks = przegraj kilka podstępów lose several tricks
9. teach tricks = naucz podstępy teach tricks
  • As it turns out, you can teach an old railroad new tricks.
  • Who says you can't teach an old dog new tricks?
  • They say you can't teach an old dog new tricks, but I'm living proof.
  • Who ever said "It's hard to teach an old dog new tricks" was right.
  • Just a matter of trying to teach an old dog new tricks.
  • "They're really nice and they teach tricks that you didn't know."
  • Apparently, you really can't teach an old dog new tricks.
  • But the professor can teach tricks he couldn't do himself.
  • Who said you couldn't teach an old dog new tricks?
  • They say you can't teach an old dog new tricks.
10. try the trick = rozpatrz podstęp try the trick
przymiotnik + trick
Kolokacji: 108
dirty trick • old trick • magic trick • new trick • Cheap Trick • little trick • neat trick • simple trick • clever trick • good trick • ...
przyimek + trick
Kolokacji: 14
of tricks • to one's tricks • for tricks • with tricks • in tricks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.