BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"text" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

text rzeczownik

rzeczownik + text
Kolokacji: 57
text of the codex • text of a webpage words • domain text • text of one's speech • Text of Resolution • ...
text + rzeczownik
Kolokacji: 59
text message • text file • text messaging • text editor • text book • text size • Increase text size • text size Print • ...
text + czasownik
Kolokacji: 90
text indicates • text contains • text reads • text describes • text says • text appears • text includes • text refers • text uses • ...
czasownik + text
Kolokacji: 82
incorporate text • include text • use text • display text • study texts • produce text • text based • text is written • text is translated • ...
przymiotnik + text
Kolokacji: 237
full text • original text • Greek text • ancient text • religious text • sacred text • biblical text • complete text • standard text • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 45
1. full text = pełny tekst, całkowity tekst full text
  • The full text of the law can be found here.
  • "It is not possible for anyone to understand the full text."
  • The full text of the 1968 Act is online here.
  • The full text of the letter can be read below.
  • The full text of the court decision is online at nytimes.com/national.
  • The full text of the report is available online here.
  • The full text is available on the Web at nytimes.com/world.
  • The full text of this book is also available online.
  • A full text of the interview will be available on www.nytimes.com/international.
  • The full text of bills is available for the 103rd Congress to the present.
3. Greek text = Grecki tekst Greek text
6. sacred text = święty tekst sacred text
9. standard text = klasyczny tekst standard text
10. plain text = zwykły tekst plain text
11. classic text = klasyczny tekst classic text
12. bold text = śmiały tekst bold text
13. early text = wczesny tekst early text
14. Latin text = Łaciński tekst Latin text
15. old text = stary tekst old text
18. literary text = literacki tekst literary text
19. Chinese text = Chiński tekst Chinese text
20. Hebrew text = Hebrajski tekst Hebrew text
21. medical text = medyczny tekst medical text
22. main text = główny tekst main text
23. new text = nowy tekst new text
24. prepared text = sporządzony tekst prepared text
25. English text = Angielski tekst English text
27. entire text = cały tekst entire text
28. important text = ważny tekst important text
29. legal text = tekst prawny legal text
30. Arabic text = Arabski tekst Arabic text
31. Jewish text = Żydowski tekst Jewish text
32. French text = Francuski tekst French text
33. short text = tekścik short text
34. German text = Niemiecki tekst German text
35. final text = tekst końcowy final text
36. explanatory text = tekst objaśniający explanatory text
37. actual text = rzeczywisty tekst actual text
38. introductory text = wstępny tekst introductory text
39. basic text = podstawowy tekst basic text
40. liturgical text = liturgiczny tekst liturgical text
41. traditional text = tradycyjny tekst traditional text
42. key text = kluczowy tekst key text
43. holy text = święty tekst holy text
44. different text = inny tekst different text
45. public domain text = tekst własności publicznej public domain text
przyimek + text
Kolokacji: 17
with text • for text • between text • by text • including text • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.