eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"table" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

table rzeczownik

rzeczownik + table
Kolokacji: 187
coffee table • kitchen table • dinner table • picnic table • dining table • conference table • negotiating table • pool table • bedside table • ...
table + rzeczownik
Kolokacji: 45
table tennis • table manner • table lamp • table top • Table Mountain • table wine • table salt • table leg • table game • table setting • ...
table + czasownik
Kolokacji: 61
table lists • table shows • table gives • table stands • table summarizes • table contains • table includes • table turns • table holds • ...
czasownik + table
Kolokacji: 122
see table • table covered • table made • sit down at the table • take at the table • get up from the table • top the table • ...
przymiotnik + table
Kolokacji: 152
wooden table • periodic table • nearby table • outdoor table • folding table • empty table • long table • small table • low table • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
1. wooden table = drewniany stół wooden table
2. periodic table = układ okresowy pierwiastków, tablica Mendelejewa periodic table
3. nearby table = stół znajdujący się obok nearby table
4. outdoor table = turystyczny stół outdoor table
5. folding table = stół składany folding table
  • Instead he'd set up a folding table in the corner.
  • Only one other person was in the room, an elderly woman at the folding table on the far wall.
  • She pulled a small chair out from a folding table.
  • When he reached it, his men had already set out the folding table and chair.
  • Four men had been sitting around playing cards at a folding table.
  • At the center of the room sat a long folding table, two chairs on either side.
  • Each living space had a locker and small folding table.
  • The younger man looked up from the folding table on which he was working.
  • He went to his computer, which was on a folding table in a corner of the room, and began to write a scene.
  • She'd brought out a small folding table and placed it within easy reach.
6. empty table = wolny stół empty table
8. long table = długi stół long table
9. low table = prymitywna tabela low table
10. little table = mało stołu little table
11. large table = duży stół large table
12. big table = duży stół big table
13. final table = ostatnia tabela final table
14. high table = stół główny high table
15. round table = okrągły stół (symbol spotkania, obrad) round table
16. polished table = pierwszorzędna tabela polished table
17. communal table = wspólny stół communal table
18. circular table = okrągły stół circular table
19. oval table = owalny stół oval table
20. white table = biały stół white table
21. heavy table = pogrubiona tabela heavy table
22. tiny table = maleńki stół tiny table
24. top table = stół, za którym siedzą najważniejsze osoby na uroczystości; główny stół top table
25. old table = stara tabela old table
26. bare table = nagi stół bare table
27. rickety table = kiwający się stół rickety table
28. new table = nowa tabela new table
29. narrow table = wąski stół narrow table
30. black table = czarny stół black table
31. glass-topped table = szklany-przebić/przebijać tabela glass-topped table
32. great table = świetny stół great table
33. huge table = olbrzymia tabela huge table
34. above table = nad stołem above table
35. well-spaced table = dobrze rozstawiony stół well-spaced table
36. marble-topped table = stół z marmurowym blatem marble-topped table
37. single table = jeden stół single table
38. rectangular table = prostokątny stół rectangular table
39. nearest table = najbliższy stół nearest table
40. square table = kwadratowy stół square table
41. rough table = prymitywny stół rough table
przyimek + table
Kolokacji: 35
with tables • on top of the table • in front of the table • across the table • off the table • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.