"surrender" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

surrender czasownik

surrender + rzeczownik
Kolokacji: 33
surrender one's weapons • surrender control • surrender several runs • surrender power • surrender several hits • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. surrender control = kontrola kapitulacji surrender control
4. surrender power = kapitulacja moc surrender power
5. surrender several hits = zrzeknij się kilku przebojów surrender several hits
czasownik + surrender
Kolokacji: 12
refuse to surrender • forced to surrender • agree to surrender • call to surrender • order to surrender • ...
surrender + przyimek
Kolokacji: 22
surrender to • surrender without • surrender after • surrender on • surrender at • ...
surrender + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 21
finally surrender • later surrender • voluntarily surrender • eventually surrender • surrender unconditionally • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.