"station" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

station rzeczownik

rzeczownik + station
Kolokacji: 343
radio station • railway station • television station • police station • train station • gas station • power station • space station • ...
station + rzeczownik
Kolokacji: 92
station wagon • station manager • station platform • station master • station broadcast • station house • Station Road • station building • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
3. station platform = platforma dworcowa station platform
4. station master = zawiadowca na stacji kolejowej station master
5. station broadcast = program dworcowy station broadcast
6. station house = posterunek policji, komisariat, komenda station house
7. Station Road = Droga dworcowa Station Road
8. station building = dworzec kolejowy station building
10. station site = miejsce dworcowe station site
11. station owner = właściciel dworcowy station owner
12. Precinct station house = Dom dzielnicy dworcowy Precinct station house
13. station entrance = wejście dworcowe station entrance
14. station name = imię dworcowe station name
19. station management = zarządzanie dworcowe station management
20. station area = obszar dworcowy station area
21. station identification = stanowisko identyfikacji station identification
22. Station Plaza = Plac dworcowy Station Plaza
station + czasownik
Kolokacji: 173
station broadcasts • station airs • station operates • station features • station consists • station switches • station opens • ...
czasownik + station
Kolokacji: 182
include stations • listen to the artist station • station is assigned • station is renamed • purchase the station • station is managed • ...
przymiotnik + station
Kolokacji: 214
local station • underground station • central station • terminal station • naval station • elevated station • Experimental Station • ...
przyimek + station
Kolokacji: 33
including stations • above one's station • along with several stations • in front of the station • aboard the station • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.