"station" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

station rzeczownik

rzeczownik + station
Kolokacji: 343
radio station • railway station • television station • police station • train station • gas station • power station • space station • ...
station + rzeczownik
Kolokacji: 92
station wagon • station manager • station platform • station master • station broadcast • station house • Station Road • station building • ...
station + czasownik
Kolokacji: 173
station broadcasts • station airs • station operates • station features • station consists • station switches • station opens • ...
czasownik + station
Kolokacji: 182
include stations • listen to the artist station • station is assigned • station is renamed • purchase the station • station is managed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
2. station is assigned = stacja jest przydzielona station is assigned
3. station is renamed = stacja jest przemianowana station is renamed
5. station is managed = stacja jest posłużyć się station is managed
6. station is connected = stacja jest połączona station is connected
7. open as a station = otwarty jako stacja open as a station
9. station is rebuilt = stacja jest odbudowana station is rebuilt
10. station is replaced = stacja jest odłożona na miejsce station is replaced
12. keep station = utrzymaj stację keep station
13. move to the station = rusz się na stację move to the station
15. fill stations = napełniać się stacje fill stations
18. air on the station = powietrze na stacji air on the station
19. use as a station = wykorzystanie jako stacja use as a station
20. station is licensed = stacja jest udzielona zezwolenia station is licensed
25. station is closed = stacja jest zamknięta station is closed
31. station is named = stacja jest nazwana station is named
33. station is designed = stacja jest zaprojektowana station is designed
34. enter the station = wejdź do stacji enter the station
37. station is launched = stacja jest wprowadzona na rynek station is launched
38. station is demolished = stacja jest wyburzona station is demolished
42. consist of several stations = składaj się z kilku stacji consist of several stations
45. station is called = stacja jest wywołana station is called
46. station is moved = stacja jest przestawiona station is moved
49. station is seen = stacja jest zobaczona station is seen
51. link the station = połącz stację link the station
54. station is granted = stacja jest przyznana station is granted
55. support a MW station = popierać MW stacja support a MW station
56. run on stations = być pochłoniętym stacjami run on stations
57. station is added = stacja jest dodawana station is added
58. station is branded = stacja jest oznakowana station is branded
przymiotnik + station
Kolokacji: 214
local station • underground station • central station • terminal station • naval station • elevated station • Experimental Station • ...
przyimek + station
Kolokacji: 33
including stations • above one's station • along with several stations • in front of the station • aboard the station • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.