"start" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

start rzeczownik

rzeczownik + start
Kolokacji: 45
head start • league start • start of one's career • start of World I • start of the half • standing start • start of one's term • ...
start + rzeczownik
Kolokacji: 15
start date • start time • start point • Head Start program • start line • start button • Start menu • ...
start + czasownik
Kolokacji: 18
start comes • start sees • start begins • start makes • start shows • ...
czasownik + start
Kolokacji: 63
get one's start • get off to a start • win one's start • signal the start • mark the start • delay the start • ...
przymiotnik + start
Kolokacji: 132
good start • slow start • fresh start • early start • false start • bad start • promising start • late start • rocky start • shaky start • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 35
1. good start = dobry początek good start
2. slow start = rozwlekły początek slow start
  • But his political career got off to a slow start.
  • The American program got off to a slow start, however.
  • For the industry as a whole, the year got off to a slow start.
  • He got off to a slow start out of spring training.
  • Despite a slow start, he took care to have the last word.
  • In many states, the program got off to a slow start.
  • After a slow start, the process is well under way.
  • After a slow start, the show became the hit of the season.
  • I've been known to get off to a slow start every year.
  • He got off to a little bit of a slow start, but the whole team did.
3. fresh start = nowy początek fresh start
4. early start = wczesny start, wczesne rozpoczęcie early start
5. false start = nieudane podejście false start
6. bad start = zły początek bad start
7. promising start = zapowiadając początek promising start
8. late start = późny początek late start
9. rocky start = ciężki start, trudny start rocky start
10. shaky start = niepewny początek shaky start
11. fast start = szybki początek fast start
12. strong start = silny początek strong start
13. consecutive start = kolejny początek consecutive start
14. best start = najlepszy początek best start
15. poor start = słaby początek poor start
16. great start = świetny początek great start
17. new start = nowy początek new start
18. final start = ostatni początek final start
19. official start = formalny początek official start
20. quick start = szybki początek quick start
21. rough start = ciężki początek rough start
22. impressive start = robiący wrażenie początek impressive start
23. previous start = poprzedni początek previous start
24. straight start = prosty początek straight start
25. better start = lepszy początek better start
26. sluggish start = spowolniony początek sluggish start
27. major league start = początek pierwszej ligi major league start
28. only start = jedyny początek only start
29. excellent start = doskonały początek excellent start
30. disappointing start = udaremniając początek disappointing start
31. solid start = silny początek solid start
32. successful start = udany początek successful start
33. inauspicious start = niepomyślny początek inauspicious start
34. perfect start = perfekcyjny początek perfect start
35. sudden start = nagły początek sudden start
przyimek + start
Kolokacji: 21
in one's start • on one's start • until the start • despite a start • following a start • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.