BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"start" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

start rzeczownik

rzeczownik + start
Kolokacji: 45
head start • league start • start of one's career • start of World I • start of the half • standing start • start of one's term • ...
start + rzeczownik
Kolokacji: 15
start date • start time • start point • Head Start program • start line • start button • Start menu • ...
start + czasownik
Kolokacji: 18
start comes • start sees • start begins • start makes • start shows • ...
czasownik + start
Kolokacji: 63
get one's start • get off to a start • win one's start • signal the start • mark the start • delay the start • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. get one's start = mieć swój początek (w karierze), rozpocząć karierę get one's start
  • Last night, he got his first start of the season.
  • He got his start in show business at age 12.
  • The idea is for him to get a head start on the 2005 season.
  • If at all possible, I want her several hours away, far enough for us to get the running start we need.
  • The key is to get a start and stay working.
  • Of course, she had got a good start on him.
  • She has come back home to get a running start.
  • Getting a late start is the least of the company's problems.
  • But then, she got an early start on the game.
  • But I must get an early start in the morning.
2. win one's start = wygrywać czyjś początek win one's start
3. get off to a start = zabierz się do początku get off to a start
4. signal the start = sygnalizuj początek signal the start
5. mark the start = oznaczaj początek mark the start
7. miss the start = zatęsknij za początkiem miss the start
10. join at the start = dołącz z początku join at the start
12. overcome a start = przezwycięż początek overcome a start
przymiotnik + start
Kolokacji: 132
good start • slow start • fresh start • early start • false start • bad start • promising start • late start • rocky start • shaky start • ...
przyimek + start
Kolokacji: 21
in one's start • on one's start • until the start • despite a start • following a start • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.