BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"win one's start" — Słownik kolokacji angielskich

win one's start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać czyjś początek
  1. win czasownik + start rzeczownik
    Silna kolokacja

    He looked like a lock to win his fourth consecutive start.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo