PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"source" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

source rzeczownik

rzeczownik + source
Kolokacji: 135
energy source • power source • water source • food source • reference source • heat source • data source • intelligence source • ...
source + rzeczownik
Kolokacji: 56
source code • source material • source software • source page • source project • Source Book • source control • source document • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • However, the film has little in common with the source material.
  • The game was more true to the original source material than the movie.
  • The problem, though, doesn't seem to be the book but the source material.
  • But there was still the problem of the source material.
  • He was to use them as source material throughout the rest of his career.
  • As a result, their source material was sometimes completely turned around.
  • The two women - the star and her source material - met for the first time on the set.
  • It's not that I have anything against the source material.
  • This series provided much of the source material for the box set.
  • In my next book I wanted to work from an entirely different kind of source material.
3. source software = źródło oprogramowanie source software
4. source page = strona źródła source page
5. source project = źródło projekt source project
7. source control = kontrola źródła source control
8. source document = dokument źródłowy source document
9. source control system = źródło kontroler source control system
10. source text = tekst źródłowy source text
11. source file = plik źródłowy source file
12. source community = źródło społeczność source community
source + czasownik
Kolokacji: 108
source claims • source tells • source indicates • source confirms • source says • source includes • source suggests • source describes • ...
czasownik + source
Kolokacji: 118
cite sources • quote sources • use sources • get from sources • mention in sources • give a source • seek sources • protect sources • ...
przymiotnik + source
Kolokacji: 462
main source • major source • primary source • important source • only source • reliable source • open source • light source • ...
przyimek + source
Kolokacji: 25
from sources • of sources • to sources • between sources • by sources • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.