BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"slap" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

slap czasownik

slap + rzeczownik
Kolokacji: 13
slap one's hand • slap one's face • slap one's thigh • slap one's knee • slap one's palm • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
2. slap one's face = trzepać czyjś twarz slap one's face
4. slap one's knee = trzepać czyjś kolano slap one's knee
5. slap one's palm = trzepać czyjś dłoń slap one's palm
  • I put a hand up fast and the bottle slapped my palm.
  • He slapped his palm on the tabletop and held the smile.
  • George slapped his open palm down on the table.
  • He cursed again, slapped his palm hard against the panel, and held it there.
  • He slapped his palm on the door before she could close it in his face.
  • The captain slapped her palm on the desk with a sound like a breaking plate.
  • He strode forward and slapped his palm against the door as if in irritation.
  • Dak looked stunned, then slapped his palm on the table.
  • He slapped his palm over the upturned bottom and held the thing firmly to the table.
  • The butt of a 1-cm service pistol slapped Ned's palm.
slap + przyimek
Kolokacji: 19
slap down • slap against • slap across • slap at • slap on • ...
slap + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 13
slap together • slap hard • slap away • lightly slap • suddenly slap • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.