KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"shelf" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shelf rzeczownik

rzeczownik + shelf
Kolokacji: 41
store shelf • Reference Shelf • supermarket shelf • ice shelf • shelf of books • library shelf • ...
shelf + rzeczownik
Kolokacji: 9
shelf life • shelf space • shelf registration • shelf offering • shelf area • ...
shelf + czasownik
Kolokacji: 14
shelf holds • shelf lines • shelf contains • shelf displays • shelf groans • ...
czasownik + shelf
Kolokacji: 24
shelf filled • stock shelves • remove from one's shelves • see on bookstore shelves • hit the shelves • ...
przymiotnik + shelf
Kolokacji: 52
continental shelf • top shelf • high shelf • low shelf • wooden shelf • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. continental shelf = szelf kontynentalny continental shelf
  • Beyond the continental shelf, the bottom goes down to much greater depths.
  • This species is found on the outer areas of the continental shelf.
  • This species is found on or near the bottom over the continental shelf.
  • Because the island is close to the continental shelf, the sea becomes deep not far from the coast.
  • I'll try to get the ship back on the continental shelf.
  • It may also happen towards the edge of the continental shelves, but this is less certain.
  • About half of the sea stands above the continental shelf.
  • But what happens at the edge of the continental shelf?
  • There was no doubt now that we were over the continental shelf.
  • The southern and western boundaries are based on the continental shelf.
2. top shelf = najwyższa półka, górna półka top shelf
3. high shelf = wysoka półka high shelf
4. low shelf = niska półka low shelf
5. wooden shelf = półka z drewna wooden shelf
6. empty shelf = pusta półka empty shelf
7. bottom shelf = najniższa półka, dolna półka bottom shelf
8. narrow shelf = wąska półka narrow shelf
9. small shelf = niewielka półka small shelf
10. open shelf = otwarta półka open shelf
przyimek + shelf
Kolokacji: 12
with shelves • of shelves • off the shelf • on the shelf • from the shelf • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.