Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"shelf" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shelf rzeczownik

rzeczownik + shelf
Kolokacji: 41
store shelf • Reference Shelf • supermarket shelf • ice shelf • shelf of books • library shelf • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. store shelf = półka sklepu store shelf
3. supermarket shelf = półka supermarketu supermarket shelf
4. ice shelf = lodowiec szelfowy ice shelf
5. shelf of books = półka książek shelf of books
6. library shelf = półka biblioteczna library shelf
7. shelf of rock = półka kamienia shelf of rock
8. bookstore shelf = półka księgarni bookstore shelf
9. glass shelf = szklana półka glass shelf
10. closet shelf = cicha półka closet shelf
shelf + rzeczownik
Kolokacji: 9
shelf life • shelf space • shelf registration • shelf offering • shelf area • ...
shelf + czasownik
Kolokacji: 14
shelf holds • shelf lines • shelf contains • shelf displays • shelf groans • ...
czasownik + shelf
Kolokacji: 24
shelf filled • stock shelves • remove from one's shelves • see on bookstore shelves • hit the shelves • ...
przymiotnik + shelf
Kolokacji: 52
continental shelf • top shelf • high shelf • low shelf • wooden shelf • ...
przyimek + shelf
Kolokacji: 12
with shelves • of shelves • off the shelf • on the shelf • from the shelf • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.