"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed rzeczownik

rzeczownik + shed
Kolokacji: 33
storage shed • garden shed • engine shed • tool shed • train shed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) garden, backyard
Kolokacji: 2
1. engine shed = maszynownia, parowozownia engine shed
2. train shed = hala peronowa train shed
3. locomotive shed = parowozownia, lokomotywownia locomotive shed
4. carriage shed = powóz odprowadził carriage shed
5. machine shed = maszyna odprowadziła machine shed
6. wagon shed = wóz odprowadził wagon shed
7. farm shed = szopa gospodarska farm shed
8. bicycle shed = komórka na rowery bicycle shed
9. tractor shed = traktor odprowadził tractor shed
10. tram shed = szopa tramwajowa tram shed
(4) tool, equipment
Kolokacji: 2
(5) maintenance, Music
Kolokacji: 2
(6) boat, freight
Kolokacji: 2
(7) blood, cow, goat, chicken
Kolokacji: 4
(9) wood, snow
Kolokacji: 2
shed + rzeczownik
Kolokacji: 7
shed roof • shed door • shed skin • shed blood • shed row • ...
shed + czasownik
Kolokacji: 3
shed stands • shed houses • shed contains
przymiotnik + shed
Kolokacji: 23
small shed • wooden shed • large shed • old shed • little shed • ...
przyimek + shed
Kolokacji: 5
in the shed • to the shed • into the shed • of the shed • from the shed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.