TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed rzeczownik

rzeczownik + shed
Kolokacji: 33
storage shed • garden shed • engine shed • tool shed • train shed • ...
shed + rzeczownik
Kolokacji: 7
shed roof • shed door • shed skin • shed blood • shed row • ...
1. shed roof = dach jednospadowy shed roof
2. shed door = zrzucone drzwi shed door
3. shed skin = zrzucona skóra shed skin
4. shed blood = odprowadzona krew shed blood
5. shed wall = zrzucona ściana shed wall
6. shed row = zrzucony rząd shed row
7. shed dormer = zrzucone okno mansardowe shed dormer
shed + czasownik
Kolokacji: 3
shed stands • shed houses • shed contains
przymiotnik + shed
Kolokacji: 23
small shed • wooden shed • large shed • old shed • little shed • ...
przyimek + shed
Kolokacji: 5
in the shed • to the shed • into the shed • of the shed • from the shed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.