TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"shed" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shed rzeczownik

rzeczownik + shed
Kolokacji: 33
storage shed • garden shed • engine shed • tool shed • train shed • ...
shed + rzeczownik
Kolokacji: 7
shed roof • shed door • shed skin • shed blood • shed row • ...
shed + czasownik
Kolokacji: 3
shed stands • shed houses • shed contains
przymiotnik + shed
Kolokacji: 23
small shed • wooden shed • large shed • old shed • little shed • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. small shed = szopka small shed
2. old shed = stara szopa old shed
3. little shed = mało zrzuciło little shed
4. new shed = nowa szopa new shed
5. low shed = niska szopa low shed
6. open-sided shed = open-sided zrzucać open-sided shed
(2) wooden, nearby, adjacent
Kolokacji: 3
(5) ramshackle, dilapidated
Kolokacji: 2
(6) empty, covered
Kolokacji: 2
przyimek + shed
Kolokacji: 5
in the shed • to the shed • into the shed • of the shed • from the shed

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.