"shark" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shark rzeczownik

rzeczownik + shark
Kolokacji: 34
loan shark • San Jose Shark • whale shark • tiger shark • Sale Shark • ...
shark + rzeczownik
Kolokacji: 31
shark attack • shark fin soup • Shark Tale • shark fin • shark tank • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) attack, Tale, tank, sighting
Kolokacji: 4
2. Shark Tale = Rekin Opowieść Shark Tale
3. shark tank = rekin zbiornik shark tank
4. shark sighting = zaobserwowanie rekina shark sighting
(2) soup, Week
Kolokacji: 2
(3) fin, bait, dive
Kolokacji: 3
(4) Bay, River, Island
Kolokacji: 3
(5) tooth, cartilage, skin, jaw
Kolokacji: 4
(6) species, repellent
Kolokacji: 2
(8) net, cage, Reef
Kolokacji: 3
(10) meat, steak
Kolokacji: 2
shark + czasownik
Kolokacji: 22
shark eats • shark comes • shark swims • shark circles • shark gets • ...
czasownik + shark
Kolokacji: 9
play for the San Sharks • see sharks • attract sharks • include sharks • eat shark • ...
przymiotnik + shark
Kolokacji: 21
white shark • great shark • large shark • small shark • big shark • ...
przyimek + shark
Kolokacji: 13
with sharks • of sharks • to sharks • from sharks • for the Sharks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.