"shark" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

shark rzeczownik

rzeczownik + shark
Kolokacji: 34
loan shark • San Jose Shark • whale shark • tiger shark • Sale Shark • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(3) tiger, nurse, cat, leopard
Kolokacji: 4
(4) Sale, card, pool
Kolokacji: 3
1. Sale Shark = Sprzedaż Rekin Sale Shark
2. card shark = oszust karciany card shark
3. pool shark = oszust w bilard pool shark
(5) hammerhead, thresher, Steel
Kolokacji: 3
(6) reef, sand, sandbar
Kolokacji: 3
(8) carpet, mackerel, sleeper
Kolokacji: 3
(9) JOSE
Kolokacji: 1
shark + rzeczownik
Kolokacji: 31
shark attack • shark fin soup • Shark Tale • shark fin • shark tank • ...
shark + czasownik
Kolokacji: 22
shark eats • shark comes • shark swims • shark circles • shark gets • ...
czasownik + shark
Kolokacji: 9
play for the San Sharks • see sharks • attract sharks • include sharks • eat shark • ...
przymiotnik + shark
Kolokacji: 21
white shark • great shark • large shark • small shark • big shark • ...
przyimek + shark
Kolokacji: 13
with sharks • of sharks • to sharks • from sharks • for the Sharks • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.