"seek" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

seek czasownik

seek + rzeczownik
Kolokacji: 552
seek advice • seek help • seek refuge • seek re-election • seek comment • seek treatment • seek support • seek revenge • ...
czasownik + seek
Kolokacji: 50
begin seeking • come seeking • disregard seeking • cast seek • lead to seek • plan to seek • continue to seek • forced to seek • ...
seek + przyimek
Kolokacji: 45
seek out • sought after • seek by • seek through • seek for • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. seek out = odszukiwać, odszukać seek out
3. seek by = szukać przez seek by
4. seek through = szukaj całkowicie seek through
7. seek to = szukać aby seek to
8. seek among = szukać wśród seek among
9. seek within = szukaj wewnątrz seek within
10. seek in = szukać w seek in
11. seek during = szukać podczas seek during
12. seek against = szukać przeciwko seek against
13. seek under = szukaj poniżej seek under
14. seek into = szukać do seek into
15. seek without = szukaj na zewnątrz seek without
16. seek at = szukać przy seek at
17. seek with = szukać z seek with
18. seek on = szukać na seek on
19. seek about = szukać około seek about
20. seek over = szukać ponad seek over
21. seek before = szukaj wcześniej seek before
23. seek since = szukaj od tej pory seek since
24. seek of = szukać z seek of
25. seek outside = szukaj na zewnątrz seek outside
26. seek out for = szukaj na zewnątrz seek out for
27. seek out with = odszukiwać z seek out with
28. seek out in = odszukiwać w seek out in
29. seek beyond = szukaj dalej seek beyond
seek + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 95
actively seek • unsuccessfully seek • desperately seek • long sought • highly sought • eagerly sought • initially seek • originally seek • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.