"seek by" — Słownik kolokacji angielskich

seek by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szukać przez
  1. seek czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    If you are seeking a specific job, by all means do so.

    Podobne kolokacje: