"satisfactory" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

satisfactory przymiotnik

satisfactory + rzeczownik
Kolokacji: 53
satisfactory answer • satisfactory explanation • satisfactory result • satisfactory condition • satisfactory solution • ...
czasownik + satisfactory
Kolokacji: 5
prove satisfactory • consider satisfactory • find satisfactory • deem satisfactory • rate satisfactory
przysłówek + satisfactory
Kolokacji: 16
most satisfactory • entirely satisfactory • highly satisfactory • mutually satisfactory • perfectly satisfactory • ...
satisfactory + przyimek
Kolokacji: 3
satisfactory to • satisfactory for • satisfactory in

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.