"most satisfactory" — Słownik kolokacji angielskich

most satisfactory kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jak najbardziej zadowalający
  1. most przysłówek + satisfactory przymiotnik
    Silna kolokacja

    A most satisfactory two days, taken all together, Henke decided.

powered by  eTutor logo