Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"sale" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sale rzeczownik

rzeczownik + sale
Kolokacji: 66
stock sale • book sale • garage sale • fire sale • sale of one's stake • yard sale • estate sale • sale of assets • sale of shares • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
1. stock sale = sprzedaż towaru stock sale
2. book sale = sprzedaż książki book sale
3. garage sale = wyprzedaż rzeczy używanych, wyprzedaż garażowa garage sale
4. fire sale = wyprzedaż po pożarze fire sale
5. sale of one's stake = sprzedaż z czyjś stawka sale of one's stake
6. yard sale = wyprzedaż rzeczy używanych, wyprzedaż garażowa yard sale
7. estate sale = sprzedaż majątku estate sale
9. sale of bonds = sprzedaż więzi sale of bonds
11. sale of arms = sprzedaż ramion sale of arms
12. sale of products = sprzedaż produktów sale of products
14. sale of land = sprzedaż ziemi sale of land
15. note sale = sprzedaż notatki note sale
16. sale of one's home = sprzedaż z czyjś dom sale of one's home
17. sale of goods = sprzedaż towarów sale of goods
18. sale of one's interest = sprzedaż z czyjś interes sale of one's interest
19. sale of alcohol = sprzedaż alkoholu sale of alcohol
20. sale of rights = sprzedaż praw sale of rights
21. plant sale = sprzedaż roślinna plant sale
sale + rzeczownik
Kolokacji: 16
sale price • Sale Shark • sale sign • sale agreement • sale item • ...
sale + czasownik
Kolokacji: 43
sale includes • sale goes • sale takes • sale brings • sale raises • ...
czasownik + sale
Kolokacji: 45
end in the sale • prohibit the sale • ban the sale • offer for sale • include from the sale • go on sale • approve the sale • ...
przymiotnik + sale
Kolokacji: 58
possible sale • short sale • public sale • retail sale • recent sale • ...
przyimek + sale
Kolokacji: 20
for sale • on sale • until one's sale • following the sale • from the sale • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.