KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"rub" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rub czasownik

rub + rzeczownik
Kolokacji: 58
rub shoulders • rub elbows • rub one's hands • rub one's eyes • rub one's chin • rub one's nose • rub one's face • rub one's head • ...
czasownik + rub
Kolokacji: 10
begin rubbing • keep rubbing • begin to rub • start rubbing • stop rubbing • ...
rub + przyimek
Kolokacji: 31
rub off • rub against • rub up • rub out • rub down • ...
rub + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
rub together • gently rub • rub raw • absently rub • rub away • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(2) gently, lightly, softly
Kolokacji: 3
1. gently rub = łagodnie potrzyj gently rub
2. lightly rub = lekko potrzyj lightly rub
3. rub softly = potrzyj łagodnie rub softly
(4) vigorously, briskly
Kolokacji: 2
(5) hard, firmly
Kolokacji: 2
(6) unconsciously, sleepily
Kolokacji: 2
(8) actually, practically
Kolokacji: 2
(9) simply, merely
Kolokacji: 2
(10) tenderly, affectionately
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.