"rub" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rub czasownik

rub + rzeczownik
Kolokacji: 58
rub shoulders • rub elbows • rub one's hands • rub one's eyes • rub one's chin • rub one's nose • rub one's face • rub one's head • ...
czasownik + rub
Kolokacji: 10
begin rubbing • keep rubbing • begin to rub • start rubbing • stop rubbing • ...
rub + przyimek
Kolokacji: 31
rub off • rub against • rub up • rub out • rub down • ...
rub + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
rub together • gently rub • rub raw • absently rub • rub away • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.