"rob" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rob czasownik

rob + rzeczownik
Kolokacji: 5
rob one's focus • rob a bank • rob people • rob one's house • rob the store
rob + przyimek
Kolokacji: 10
robbed at • robbed of • rob in • rob on • rob from • ...
rob + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
robbed twice • rob blind • allegedly rob • robbed once • repeatedly robbed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.