"rob" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rob czasownik

rob + rzeczownik
Kolokacji: 5
rob one's focus • rob a bank • rob people • rob one's house • rob the store
rob + przyimek
Kolokacji: 10
robbed at • robbed of • rob in • rob on • rob from • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. robbed at = okradziony przy robbed at
2. robbed of = okradziony robbed of
3. rob in = okradać w rob in
4. rob on = okradać na rob on
5. rob from = okradać z rob from
6. rob with = okradać z rob with
7. robbed by = okradziony przez robbed by
8. rob for = okradać dla rob for
rob + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
robbed twice • rob blind • allegedly rob • robbed once • repeatedly robbed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.