Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"residential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

residential przymiotnik

residential + rzeczownik
Kolokacji: 173
residential area • residential development • residential building • residential neighborhood • residential property • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. residential area = dzielnica mieszkaniowa residential area
2. residential development = rozwój terenów mieszkalnych residential development
3. residential building = budynek mieszkalny residential building
  • The road led to a small community made up of three residential buildings.
  • It looks like no other residential building in the city.
  • Ground was broken last month for a 444-unit residential building.
  • Many people have moved into new residential buildings in the late 2000s.
  • The late 1980s saw the district's first private residential buildings.
  • In 1988 there were a total of 13 residential buildings.
  • Plans to develop a residential building on the site are moving ahead, he added.
  • To the south are some other older commercial and residential buildings.
  • On the lot behind them another residential building was quickly taking shape.
  • These were among the first residential buildings built on the site.
5. residential property = posesja mieszkaniowa residential property
6. residential community = wspólnota miejsca zamieszkania residential community
7. residential street = ulica mieszkaniowa residential street
8. residential use = mieszkalne wykorzystanie residential use
9. residential district = dzielnica mieszkaniowa residential district
10. residential unit = lokal mieszkalny residential unit
11. residential customer = klient mieszkający na miejscu residential customer
12. residential tower = blok mieszkalny residential tower
13. residential project = mieszkalny projekt residential project
14. residential complex = mieszkalny kompleks residential complex
15. residential suburb = mieszkalna dzielnica podmiejska residential suburb
17. residential program = mieszkalny program residential program
18. residential school = szkoła z internatem residential school
20. residential estate = mieszkalny majątek residential estate
21. residential block = blok mieszkalny residential block
22. residential home = dom spokojnej starości, dom opieki residential home
23. residential center = ośrodek mieszkający na miejscu residential center
24. residential market = rynek z zakwaterowaniem na miejscu residential market
25. residential college = college mieszkający na miejscu residential college
26. residential housing = mieszkalny mieszkaniowy residential housing
27. residential facility = obiekt z zakwaterowaniem na miejscu residential facility
28. residential section = dział mieszkający na miejscu residential section
29. residential subdivision = mieszkalny dalszy podział residential subdivision
30. residential space = tereny mieszkalnictwa residential space
31. residential house = mieszkalny dom residential house
32. residential apartment = mieszkalne mieszkanie residential apartment
34. residential structure = mieszkalna struktura residential structure
35. residential quarter = dzielnica mieszkaniowa residential quarter
36. residential zone = mieszkalna strefa residential zone
39. residential service = usługa z zakwaterowaniem na miejscu residential service
40. residential architecture = architektura z zakwaterowaniem na miejscu residential architecture
41. residential developer = developer mieszkający na miejscu residential developer
42. residential hotel = mieszkalny hotel residential hotel
43. residential population = mieszkalna populacja residential population
44. residential growth = mieszkalny wzrost residential growth
45. residential part = mieszkalna część residential part
46. residential condominium = mieszkalny blok z mieszkaniami własnościowymi residential condominium
47. residential mortgage = mieszkalna hipoteka residential mortgage
48. residential road = mieszkalna droga residential road
przysłówek + residential
Kolokacji: 6
primarily residential • predominantly residential • mainly residential • largely residential • entirely residential • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.