"request" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

request czasownik

request + rzeczownik
Kolokacji: 95
request permission • request information • request assistance • request anonymity • request help • request aid • request comment • ...
czasownik + request
Kolokacji: 6
write requesting • begin requesting • consider requesting • sent requesting • start requesting • ...
request + przyimek
Kolokacji: 22
requested by • request from • request for • request at • request on • ...
request + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 32
specifically request • formally request • verbally request • frequently requested • repeatedly requested • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.