"request money" — Słownik kolokacji angielskich

request money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prośba pieniądze
  1. request czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The city of Salt Lake is providing $2.5 million and has requested money from the federal government to have the line complete by 2012.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo