BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"remind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remind czasownik

remind + rzeczownik
Kolokacji: 43
remind people • remind readers • remind voters • remind viewers • remind listeners • remind the audience • ...
czasownik + remind
Kolokacji: 13
keep reminding • want to remind • need reminding • serve to remind • like to remind • ...
remind + przyimek
Kolokacji: 17
remind of • remind about • remind at • remind in • remind on • ...
remind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
constantly remind • suddenly reminded • gently remind • repeatedly remind • frequently remind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.