BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"remind" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

remind czasownik

remind + rzeczownik
Kolokacji: 43
remind people • remind readers • remind voters • remind viewers • remind listeners • remind the audience • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. remind people = przypomnij ludzi remind people
2. remind readers = przypomnij czytelników remind readers
3. remind voters = przypomnij wyborców remind voters
4. remind viewers = przypomnij widzów remind viewers
7. remind visitors = przypomnij gości remind visitors
8. remind customers = przypomnij klientów remind customers
czasownik + remind
Kolokacji: 13
keep reminding • want to remind • need reminding • serve to remind • like to remind • ...
remind + przyimek
Kolokacji: 17
remind of • remind about • remind at • remind in • remind on • ...
remind + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 40
constantly remind • suddenly reminded • gently remind • repeatedly remind • frequently remind • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.