PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"reference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reference rzeczownik

rzeczownik + reference
Kolokacji: 18
Drug Reference • character reference • culture reference • grid reference • page reference • ...
reference + rzeczownik
Kolokacji: 82
reference source • reference book • reference point • Reference Shelf • reference material • reference work • reference number • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. reference book = słownik, encyklopedia, materiał źródłowy reference book
  • Players can use any of the reference material to find the necessary information.
  • The studies have continued to be used as reference material into the 21st Century.
  • The first step is doing the research and getting the reference materials I need.
  • I know the reference material has been sitting there for some time.
  • "Many of the kids around here need it for reference material," he said.
  • These are used as the main reference material for the final painting.
  • It is still widely read and used as reference material for the period.
  • She also tried to maintain information on current events and reference materials.
  • Professional reference material in schools is given a low priority.
6. reference work = praca źródłowa reference work
7. reference number = numer referencyjny reference number
8. reference information = odniesienie informacje reference information
9. reference library = księgozbiór podręczny reference library
10. reference guide = przewodnik po informacjach reference guide
11. reference frame = odniesienie rama reference frame
13. reference librarian = odniesienie bibliotekarz reference librarian
14. Reference Desk = Odniesienie Biurko Reference Desk
reference + czasownik
Kolokacji: 38
reference appears • reference includes • reference refers • reference comes • reference suggests • ...
czasownik + reference
Kolokacji: 50
make reference • contain references • use references • see Drug Reference • feature references • include a reference • ...
przymiotnik + reference
Kolokacji: 209
direct reference • historical reference • cultural reference • specific reference • future reference • frequent reference • ...
przyimek + reference
Kolokacji: 21
without reference • by reference • of reference • in reference • with references • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.