TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"reference" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reference rzeczownik

rzeczownik + reference
Kolokacji: 18
Drug Reference • character reference • culture reference • grid reference • page reference • ...
reference + rzeczownik
Kolokacji: 82
reference source • reference book • reference point • Reference Shelf • reference material • reference work • reference number • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
2. reference book = słownik, encyklopedia, materiał źródłowy reference book
  • He wants to remember on his own, without using the reference book.
  • Like reference books, they have to be used rather than read.
  • What is a good reference book about his life and work?
  • You would have to own 50 reference books to get what's in this one book.
  • Perhaps it is too new to appear in reference books.
  • It's the world's best reference book for a car guy.
  • They form a good reference book for anyone who is interested.
  • No need to pool tax money to buy reference books.
  • At the library, we would have found information in some children's reference book or another.
  • Reference books are available in the Library for the students.
6. reference work = praca źródłowa reference work
7. reference number = numer referencyjny reference number
8. reference information = odniesienie informacje reference information
9. reference library = księgozbiór podręczny reference library
10. reference guide = przewodnik po informacjach reference guide
11. reference frame = odniesienie rama reference frame
13. reference librarian = odniesienie bibliotekarz reference librarian
14. Reference Desk = Odniesienie Biurko Reference Desk
reference + czasownik
Kolokacji: 38
reference appears • reference includes • reference refers • reference comes • reference suggests • ...
czasownik + reference
Kolokacji: 50
make reference • contain references • use references • see Drug Reference • feature references • include a reference • ...
przymiotnik + reference
Kolokacji: 209
direct reference • historical reference • cultural reference • specific reference • future reference • frequent reference • ...
przyimek + reference
Kolokacji: 21
without reference • by reference • of reference • in reference • with references • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.