"recording" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

recording rzeczownik

rzeczownik + recording
Kolokacji: 102
studio recording • tape recording • video recording • sound recording • concert recording • demo recording • solo recording • ...
recording + rzeczownik
Kolokacji: 54
recording studio • recording session • recording artist • recording contract • recording industry • recording career • recording device • ...
recording + czasownik
Kolokacji: 44
recording features • recording includes • recording contains • recording takes • recording makes • recording begins • ...
czasownik + recording
Kolokacji: 72
produce recordings • feature recordings • contain recordings • make recordings • include recordings • cast Recording • ...
przymiotnik + recording
Kolokacji: 121
live recording • original recording • early recording • audio recording • complete recording • commercial recording • new recording • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
5. audio recording = nagranie dźwiękowe audio recording
9. digital recording = nagranie cyfrowe digital recording
10. old recording = stare nagrywanie old recording
12. final recording = ostatnie nagrywanie final recording
14. possible audience recording = możliwa publiczność nagrywanie possible audience recording
15. wide audience recording = szeroka publiczność nagrywanie wide audience recording
18. only recording = jedyne nagrywanie only recording
19. previous recording = poprzednie nagrywanie previous recording
20. rare recording = rzadkie nagrywanie rare recording
21. popular recording = popularne nagrywanie popular recording
22. best recording = najlepsze nagrywanie best recording
24. secret recording = potajemne nagrywanie secret recording
25. notable recording = znakomitość nagrywanie notable recording
26. later recording = później nagrywanie later recording
27. musical recording = muzyczne nagrywanie musical recording
28. known recording = znane nagrywanie known recording
29. late recording = spóźnione nagrywanie late recording
30. classic recording = klasyczne nagrywanie classic recording
31. available recording = dostępne nagrywanie available recording
przyimek + recording
Kolokacji: 19
through recordings • from recordings • to recordings • on recordings • of recordings • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.