"rate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

rate rzeczownik

rzeczownik + rate
Kolokacji: 398
interest rate • growth rate • unemployment rate • literacy rate • exchange rate • tax rate • crime rate • inflation rate • heart rate • ...
rate + rzeczownik
Kolokacji: 39
rate increase • rate cut • rate reduction • rate ship • rate comment • ...
rate + czasownik
Kolokacji: 109
rate rises • rate falls • rate increases • rate drops • rate declines • rate varies • rate slows • rate ranges • rate remains • rate climbs • ...
czasownik + rate
Kolokacji: 137
set rates • charge rates • offer rates • pay rates • offer at a rate • represent a population rate • find rates • report rates • ...
przymiotnik + rate
Kolokacji: 269
high rate • low rate • annual rate • current rate • overall rate • top rate • rapid rate • jobless rate • slow rate • slower rate • prime rate • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 90
(12) metabolic, respiratory
Kolokacji: 2
(14) standard, acceptable
Kolokacji: 2
(15) official, unofficial
Kolokacji: 2
(17) better, best
Kolokacji: 2
(20) local, federal
Kolokacji: 2
(25) steady, regular, uniform
Kolokacji: 3
(27) cheap, affordable
Kolokacji: 2
1. cheap rate = niższa taryfa cheap rate
2. affordable rate = stawka przystępnego affordable rate
(34) reproductive, maternal
Kolokacji: 2
(35) short, poor
Kolokacji: 2
(36) net, case-fatality
Kolokacji: 2
(38) elevated, lowered, inflated
Kolokacji: 3
(41) combined, compounded
Kolokacji: 2
(42) relative, disproportionate
Kolokacji: 2
(46) sustainable, unsustainable
Kolokacji: 2
(47) dizzying, per-capita
Kolokacji: 2
(48) differential, geometric, exact
Kolokacji: 3
(51) per-minute, lesser
Kolokacji: 2
(52) brisk, college-going
Kolokacji: 2
przyimek + rate
Kolokacji: 23
to Rate • in interest rates • including graduation rates • with rates • for rates • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.