"random" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

random przymiotnik

random + rzeczownik
Kolokacji: 192
random variable • random number • random sample • random testing • random event • random act • random pattern • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
2. random variable = zmienna losowa random variable
3. random sample = próbka losowa random sample
4. random testing = kontrola trzeźwości przypadkowych pracowników random testing
5. random event = zdarzenie losowe random event
6. random act = przypadkowy czyn random act
7. random pattern = przypadkowy wzór random pattern
8. random violence = przypadkowa przemoc random violence
9. random selection = wybór losowy random selection
10. random sampling = dobór losowy random sampling
11. random access memory = pamięć o dostępie swobodnym random access memory
12. random order = porządek przypadkowy random order
13. random chance = przypadkowa szansa random chance
14. random digit = przypadkowa cyfra random digit
15. random process = proces losowy random process
16. random search = przypadkowe poszukiwania random search
17. random thought = przypadkowa myśl random thought
18. random drug test = przypadkowy test antydopingowy random drug test
19. random direction = przypadkowy kierunek random direction
20. random noise = szum losowy random noise
21. random mutation = przypadkowa mutacja random mutation
22. random walk = błądzenie losowe random walk
23. random check = kontrola wyrywkowa random check
24. random encounter = przypadkowe spotkanie random encounter
25. random people = przypadkowi ludzie random people
26. random draw = przypadkowe losowanie random draw
27. random access = dostęp bezpośredni random access
28. random sequence = przypadkowy ciąg random sequence
29. random survey = przypadkowe badanie random survey
30. random shooting = przypadkowe zabójstwo random shooting
przysłówek + random
Kolokacji: 9
seemingly random • completely random • truly random • totally random • purely random • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.