"push" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

push czasownik

push + rzeczownik
Kolokacji: 122
push prices • push people • push things • push one's way • push one's hand • push one's chair • push back one's chair • push one's hair • ...
czasownik + push
Kolokacji: 25
keep pushing • help push • begin pushing • start pushing • try to push • continue to push • manage to push • begin to push • ...
push + przyimek
Kolokacji: 66
push through • push down • push off • push back • push against • push toward • push past • push towards • push up • push out • ...
push + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 114
push aside • push forward • push hard • push ahead • gently push • push away • push further • push open • slowly push • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.