"push open" — Słownik kolokacji angielskich

push open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): popychać otwarty
  1. push czasownik + open przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    At that moment the door was pushed open and a young man entered.

    Podobne kolokacje: