BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"prize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prize rzeczownik

rzeczownik + prize
Kolokacji: 100
Nobel Prize • Pulitzer Prize • cash prize • Booker Prize • Jury Prize • consolation prize • Turner Prize • Nobel Peace Prize • Israel Prize • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) Nobel, chemistry, Carnegie
Kolokacji: 5
(2) Pulitzer, book, screenplay
Kolokacji: 3
(3) cash, bonus
Kolokacji: 2
(5) Jury, UNESCO, Choice
Kolokacji: 3
(6) consolation, Peace
Kolokacji: 2
1. Turner Prize = Turner Nagroda Turner Prize
2. Pushcart Prize = Pushcart Nagroda Pushcart Prize
3. money prize = nagroda finansowa money prize
4. Townsend Prize = Townsend Nagroda Townsend Prize
  • Townsend Prize for Fiction (2010)
  • Townsend Prize for Fiction (2002)
  • In 1982 her novel Children, My Children won the first Townsend Prize for children's fiction.
  • He graduated from Yale University in 1883, where he was a member of Skull and Bones and won the Townsend Prize.
  • While at Yale he received the Townsend Prize awarded to the best orator at the law school, a prestigious award.
  • The 2012 Townsend Prize for Fiction was awarded to Thomas Mullen on April 26, 2012 at the Atlanta Botanical Garden.
  • She was nominated for the Georgia Author of the Year Award and for the Townsend Prize for Fiction in 2000.
  • Townsend Prize for Fiction (1988)(And Venus is Blue)
  • Kay's novel The Valley of Light won the 2004 Townsend Prize for Fiction.
  • Judson Mitcham (born 1948) is an author and professor best known as being the only writer to win the Townsend Prize for Fiction twice.
(9) Stalin, Lenin
Kolokacji: 2
(10) Man, Giller, Abel
Kolokacji: 3
(11) Mercury, gold
Kolokacji: 3
(13) poetry, nonfiction
Kolokacji: 2
(14) door, Memorial, reporting
Kolokacji: 3
(15) Wolf, actor, Actress, Gershwin
Kolokacji: 4
(20) Year, Audience
Kolokacji: 2
(21) dollar, x, guinea, Blackburn
Kolokacji: 4
(22) lottery, raffle
Kolokacji: 2
(25) brilliancy, Excellence
Kolokacji: 2
(27) science, economics
Kolokacji: 2
prize + rzeczownik
Kolokacji: 49
prize money • prize winner • prize fund • Nobel Prize winner • Pulitzer Prize winner • prize crew • ...
prize + czasownik
Kolokacji: 17
prize includes • prize goes • Pulitzer Prize winning • prize awards • prize consists • ...
czasownik + prize
Kolokacji: 30
nominate for the Nobel Prize • shortlist for the Booker Prize • compete for prizes • win the prize • prize is given • capture prizes • ...
przymiotnik + prize
Kolokacji: 56
top prize • grand prize • big prize • literary prize • annual prize • special prize • prestigious prize • large prize • major prize • ...
przyimek + prize
Kolokacji: 9
in prizes • with prizes • on the prize • for the prize • to the prize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.