ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"player" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

player rzeczownik

rzeczownik + player
Kolokacji: 361
football player • basketball player • baseball player • tennis player • soccer player • league player • team player • hockey player • ...
player + rzeczownik
Kolokacji: 82
players association • player award • player personnel • players union • player development • Valuable Player award • player character • ...
player + czasownik
Kolokacji: 486
player competes • player earns • player selects • player scores • player performs • player signs • player wears • player enters • ...
czasownik + player
Kolokacji: 256
player selected • recruit players • feature players • player chosen • sign players • attract players • player born • player taken • ...
przymiotnik + player
Kolokacji: 490
best player • young player • top player • key player • major player • valuable player • great player • defensive player • greatest player • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
4. key player = główny gracz (na rynku) key player
5. major player = główny gracz na rynku (o firmie) major player
6. valuable player = nieoceniony gracz valuable player
7. great player = wielki gracz great player
9. greatest player = najbardziej wielki gracz greatest player
13. better player = lepszy gracz better player
17. experienced player = doświadczony gracz experienced player
18. dominant player = dominujący gracz dominant player
19. favorite player = gracz ulubieńca favorite player
21. injured player = ranny gracz injured player
22. highest-paid player = wysoki-płatny gracz highest-paid player
23. only player = jedyny gracz only player
25. black player = czarnoskóry gracz black player
26. famous player = sławny gracz famous player
28. good player = dobry gracz good player
29. notable player = gracz znakomitości notable player
30. foreign player = zagraniczny gracz foreign player
32. popular player = popularny gracz popular player
35. promising player = zapewniając gracza promising player
36. main player = główny gracz main player
39. old player = stary gracz old player
40. important player = ważny gracz important player
  • By 1980, 58 of the current players were in place.
  • This is a list of former and current players who have played at full international level while with the club.
  • I think we need to give the current players a chance this year.
  • Several current players have made boys' or men's teams at school.
  • He continues to make a big impact on the current players.
  • Thomas was emotional after the game with his former and current players.
  • They haven't had one since 1984, when most of their current players were adolescents.
  • He will meet with current players and evaluate them on film.
  • All administrators and officials within the association are also current players.
  • The alternative - waiting for the current players to get their act together - makes no sense.
42. new player = nowy gracz new player
44. strong player = silny gracz strong player
45. single player = stanu wolnego gracz single player
47. fine player = wytworny gracz fine player
48. versatile player = wszechstronny gracz versatile player
51. small player = mały gracz small player
52. successful player = odnoszący sukcesy gracz successful player
57. local player = miejscowy gracz local player
75. fellow player = współ- gracz fellow player
76. principal player = muzyk grający najbliżej widowni principal player
78. exciting player = fascynujący gracz exciting player
79. certain player = pewny gracz certain player
81. human player = ludzki gracz human player
82. real player = prawdziwy gracz real player
83. top-ranked player = najwyżej notowany gracz top-ranked player
84. collegiate player = uczelniany gracz collegiate player
85. eligible player = gracz spełniający niezbędne warunki eligible player
87. large player = duży gracz large player
88. ineligible player = gracz niespełniający wymaganych warunków ineligible player
94. African-American player = Afrykański-Amerykanin gracz African-American player
99. capped player = wybrany do reprezentacji narodowej gracz capped player
100. tall player = wysoki gracz tall player
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 102
przyimek + player
Kolokacji: 34
between players • of players • for players • including players • with players • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.