TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"plant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plant rzeczownik

rzeczownik + plant
Kolokacji: 277
power plant • host plant • manufacturing plant • assembly plant • treatment plant • processing plant • garden plant • printing plant • ...
plant + rzeczownik
Kolokacji: 195
plant species • plant pathogen • plant material • plant growth • plant closing • plant manager • plant community • plant life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
2. plant pathogen = patogen roślinny plant pathogen
3. plant material = materiał roślinny plant material
4. plant growth = rozwój roślin plant growth
5. plant community = zbiorowisko roślinne, fitocenoza plant community
6. plant closing = zamknięcie roślinne plant closing
7. plant manager = kierownik fabryki plant manager
9. plant matter = sprawa roślinna plant matter
10. plant food = pożywka dla roślin plant food
11. plant cell = komórka roślinna plant cell
12. plant genus = rodzaj roślinny plant genus
13. plant animal life = świat zwierząt roślinny plant animal life
15. plant collection = kolekcjonowanie roślinne plant collection
16. plant tissue = tkanka roślinna plant tissue
18. plant family = rodzina roślinna plant family
19. plant disease = choroba roślin plant disease
20. plant virus = wirus roślinny plant virus
21. plant nursery = szkółka leśna plant nursery
22. plant breeder = hodowca nasion i sadzonek plant breeder
23. plant science = nauka roślinna plant science
24. plant biology = biologia roślinna plant biology
26. plant worker = robotnik roślinny plant worker
27. plant specimen = okaz rośliny plant specimen
28. plant collector = kolekcjoner roślinny plant collector
30. plant variety = odmiana roślin plant variety
31. plant Kingdom = królestwo roślin plant Kingdom
32. plant operator = operator roślinny plant operator
34. plant extract = wyciąg roślinny plant extract
35. plant fiber = włókno roślinne plant fiber
36. plant part = część roślinna plant part
37. plant seed = nasienie roślinne plant seed
plant + czasownik
Kolokacji: 156
plant grows • plant produces • plant uses • plant needs • plant includes • plant makes • plant operates • plant closes • plant goes • ...
czasownik + plant
Kolokacji: 120
collect plants • plant owned • protect plants • eat plants • buy plants • include plants • plant called • use as food plants • plant known • ...
przymiotnik + plant
Kolokacji: 303
native plant • ornamental plant • herbaceous plant • hydroelectric plant • perennial plant • rare plant • potted plant • medicinal plant • ...
przyimek + plant
Kolokacji: 26
between plants • of plants • including plants • from plants • for plants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.