"plant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plant rzeczownik

rzeczownik + plant
Kolokacji: 277
power plant • host plant • manufacturing plant • assembly plant • treatment plant • processing plant • garden plant • printing plant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
(5) garden, rainforest, jungle
Kolokacji: 3
1. production plant = zakład produkcyjny production plant
2. generation plant = generacja roślina generation plant
3. co-generation plant = co-generation roślina co-generation plant
4. brewing plant = roślina browarnicza brewing plant
(10) water, Ford, sea, branch
Kolokacji: 5
(11) house, dairy, aerospace
Kolokacji: 3
(12) pitcher, foliage, rosette
Kolokacji: 3
(24) parent, mother
Kolokacji: 2
(25) textile, cotton, cushion
Kolokacji: 3
(26) ice, jade, turbine
Kolokacji: 3
(27) seed, coffee, bean, nectar
Kolokacji: 4
(32) wetland, Marsh, bog
Kolokacji: 3
(34) fossil, propulsion, Spring
Kolokacji: 3
(35) climbing, potato, Ivy, hop
Kolokacji: 4
(37) grass, forage, fodder
Kolokacji: 3
(42) cactus, agave, aloe, seedling
Kolokacji: 4
(43) companion, company, operating
Kolokacji: 3
(45) sewer, sewing
Kolokacji: 2
(46) Nissan, century
Kolokacji: 2
(47) Saturn, machinery
Kolokacji: 2
(48) border, part
Kolokacji: 2
(49) Edison, Opel, Goodyear
Kolokacji: 3
(50) accent, Caterpillar
Kolokacji: 2
(51) lotus, genus, ficus, Firestone
Kolokacji: 4
(52) poppy, sunflower
Kolokacji: 2
(53) Pilgrim, pioneer
Kolokacji: 2
(54) centrifuge, separation
Kolokacji: 2
(55) cacao, cocoa
Kolokacji: 2
plant + rzeczownik
Kolokacji: 195
plant species • plant pathogen • plant material • plant growth • plant closing • plant manager • plant community • plant life • ...
plant + czasownik
Kolokacji: 156
plant grows • plant produces • plant uses • plant needs • plant includes • plant makes • plant operates • plant closes • plant goes • ...
czasownik + plant
Kolokacji: 120
collect plants • plant owned • protect plants • eat plants • buy plants • include plants • plant called • use as food plants • plant known • ...
przymiotnik + plant
Kolokacji: 303
native plant • ornamental plant • herbaceous plant • hydroelectric plant • perennial plant • rare plant • potted plant • medicinal plant • ...
przyimek + plant
Kolokacji: 26
between plants • of plants • including plants • from plants • for plants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.