"plant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plant rzeczownik

rzeczownik + plant
Kolokacji: 277
power plant • host plant • manufacturing plant • assembly plant • treatment plant • processing plant • garden plant • printing plant • ...
plant + rzeczownik
Kolokacji: 195
plant species • plant pathogen • plant material • plant growth • plant closing • plant manager • plant community • plant life • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
(5) closing, shutdown, closure
Kolokacji: 3
(13) breeder, breeding, propagation
Kolokacji: 3
(18) operator, operation, expansion
Kolokacji: 3
1. plant operator = operator roślinny plant operator
2. plant operation = eksploatacja instalacji plant operation
3. plant expansion = rozwój roślinny plant expansion
(19) extract, selection, cutting
Kolokacji: 3
(20) seed, hormone, juice
Kolokacji: 3
(21) part, sales, bulb, fragment
Kolokacji: 4
(26) fossil, resource, size
Kolokacji: 3
(27) tree, garden, stand
Kolokacji: 3
(28) sale, health, safety
Kolokacji: 3
(29) conservation, maintenance
Kolokacji: 2
(30) bug, pollen, louse
Kolokacji: 3
(31) oil, biomass
Kolokacji: 2
(32) protein, enzyme, sugar
Kolokacji: 3
(33) design, system, layout
Kolokacji: 3
(34) lover, enthusiast
Kolokacji: 2
(35) research, inspection
Kolokacji: 2
(36) pigment, dye
Kolokacji: 2
(38) genome, succession
Kolokacji: 2
(39) motif, lore
Kolokacji: 2
(41) toxin, poisoning
Kolokacji: 2
(42) productivity, efficiency
Kolokacji: 2
plant + czasownik
Kolokacji: 156
plant grows • plant produces • plant uses • plant needs • plant includes • plant makes • plant operates • plant closes • plant goes • ...
czasownik + plant
Kolokacji: 120
collect plants • plant owned • protect plants • eat plants • buy plants • include plants • plant called • use as food plants • plant known • ...
przymiotnik + plant
Kolokacji: 303
native plant • ornamental plant • herbaceous plant • hydroelectric plant • perennial plant • rare plant • potted plant • medicinal plant • ...
przyimek + plant
Kolokacji: 26
between plants • of plants • including plants • from plants • for plants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.