"plant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

plant rzeczownik

rzeczownik + plant
Kolokacji: 277
power plant • host plant • manufacturing plant • assembly plant • treatment plant • processing plant • garden plant • printing plant • ...
plant + rzeczownik
Kolokacji: 195
plant species • plant pathogen • plant material • plant growth • plant closing • plant manager • plant community • plant life • ...
plant + czasownik
Kolokacji: 156
plant grows • plant produces • plant uses • plant needs • plant includes • plant makes • plant operates • plant closes • plant goes • ...
czasownik + plant
Kolokacji: 120
collect plants • plant owned • protect plants • eat plants • buy plants • include plants • plant called • use as food plants • plant known • ...
przymiotnik + plant
Kolokacji: 303
native plant • ornamental plant • herbaceous plant • hydroelectric plant • perennial plant • rare plant • potted plant • medicinal plant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
(7) medicinal, local
Kolokacji: 2
(8) industrial, state-of-the-art
Kolokacji: 2
(10) tropical, subtropical
Kolokacji: 2
(12) vascular, desalting, decaying
Kolokacji: 3
(13) green, diseased, sickly
Kolokacji: 3
3. huge plant = olbrzymia roślina huge plant
4. tiny plant = maleńka roślina tiny plant
5. giant plant = olbrzymia roślina giant plant
6. microscopic plant = mikroskopijna roślina microscopic plant
7. great plant = wielka roślina great plant
8. massive plant = masywna roślina massive plant
9. large-scale plant = roślina w dużej skali large-scale plant
10. enormous plant = ogromna roślina enormous plant
(18) certain, suitable, desirable
Kolokacji: 3
(19) American, Chinese, Hawaiian
Kolokacji: 3
(25) common, known, familiar
Kolokacji: 3
(27) edible, man-eating
Kolokacji: 2
(28) high, spiky
Kolokacji: 2
(31) thermal, geothermal
Kolokacji: 2
(33) poisonous, toxic, noxious
Kolokacji: 3
(34) succulent, lush, weedy
Kolokacji: 3
(39) indoor, outdoor
Kolokacji: 2
(40) dead, idle, marginal
Kolokacji: 3
(41) useful, available
Kolokacji: 2
(43) low, temperate, crushed
Kolokacji: 3
(44) related, primitive, unrelated
Kolokacji: 3
(48) pharmaceutical, chemical
Kolokacji: 2
(50) gas-fired, natural-gas-fired
Kolokacji: 2
(51) efficient, inefficient
Kolokacji: 2
(52) bushy, shrubby, scrubby
Kolokacji: 3
(54) African, Libyan
Kolokacji: 2
(55) automotive, mobile, rooted
Kolokacji: 3
(56) transgenic
Kolokacji: 1
(57) domesticated, domestic
Kolokacji: 2
(58) delicate, fragile, frail
Kolokacji: 3
(59) European, German
Kolokacji: 2
(62) leguminous, herbal
Kolokacji: 2
(64) Mexican, Canadian
Kolokacji: 2
(65) concrete, extinct, real
Kolokacji: 3
(66) hallucinogenic, psychoactive
Kolokacji: 2
(67) Japanese-owned, foreign-owned
Kolokacji: 2
(68) overseas, municipal
Kolokacji: 2
(69) altered, variegated
Kolokacji: 2
(70) woody, overgrown
Kolokacji: 2
(71) horticultural, agricultural
Kolokacji: 2
(72) adaptable, variable
Kolokacji: 2
(74) fake, artificial
Kolokacji: 2
przyimek + plant
Kolokacji: 26
between plants • of plants • including plants • from plants • for plants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.