ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"placement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

placement rzeczownik

rzeczownik + placement
Kolokacji: 38
product placement • job placement • work placement • pin placement • care placement • ...
placement + rzeczownik
Kolokacji: 26
placement course • Advanced Placement course • Advanced Placement class • placement test • placement service • ...
placement + czasownik
Kolokacji: 9
placement varies • placement makes • placement allows • placement reflects • placement follows • ...
czasownik + placement
Kolokacji: 10
determine placement • allow placement • find placements • arrange placements • await placement • ...
przymiotnik + placement
Kolokacji: 35
private placement • high placement • exact placement • advanced placement • proper placement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. private placement = emisja prywatna private placement
  • He created his own business in 1993, doing private placements for public companies.
  • Three days later, the company said it had closed a private placement of its stock, raising $8.5 million.
  • The number used for last year's private placement was $325m.
  • Last year, the company raised $50 million in a private placement.
  • Four weeks later the company completed a private placement that raised $21.5 million at about $3 a share.
  • It has raised a few million here and there through the private placement of stock, but not enough to get this project going.
  • The company raised about $265 million in a private placement by finding other investors.
  • The final $400 million is to be raised in a private placement.
  • We are also applying this approach in our work on private placement.
  • Time Warner also plans to raise $1 billion through a private placement.
2. high placement = wysokie ustawienie high placement
przyimek + placement
Kolokacji: 10
for placement • of placement • to the placement • with the placement • in the placement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.