ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"placement" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

placement rzeczownik

rzeczownik + placement
Kolokacji: 38
product placement • job placement • work placement • pin placement • care placement • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(1) product, chart, shot
Kolokacji: 3
(3) pin, button, needle, hand
Kolokacji: 4
(5) ad, advertising
Kolokacji: 2
(8) college, body
Kolokacji: 2
(9) engine, window
Kolokacji: 2
1. furniture placement = ustawienie meblowe furniture placement
2. equity placement = ustawienie udziału equity placement
3. Law Placement = Prawo Ustawienie Law Placement
4. adoption placement = ustawienie adopcji adoption placement
(11) community, genus
Kolokacji: 2
placement + rzeczownik
Kolokacji: 26
placement course • Advanced Placement course • Advanced Placement class • placement test • placement service • ...
placement + czasownik
Kolokacji: 9
placement varies • placement makes • placement allows • placement reflects • placement follows • ...
czasownik + placement
Kolokacji: 10
determine placement • allow placement • find placements • arrange placements • await placement • ...
przymiotnik + placement
Kolokacji: 35
private placement • high placement • exact placement • advanced placement • proper placement • ...
przyimek + placement
Kolokacji: 10
for placement • of placement • to the placement • with the placement • in the placement • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.